организация на учебния ден

 

Организация на учебния ден на ДГ “Русалка” за учебната 2019/2020г.

 

Правила по ЗДОИ