Директор: Анна Методиева Евтимова
Нели Гошева – старши учител
Галина Колева –старши учител
Маргарита Кирязова – старши учител
Марияна Георгиева –старши учител
Анелия Йорданова –старши учител
Йорданка Сивева –старши учител
Жулияна Иванова – старши учител
Ася Попова – учител
Марулка Барцулева –учител
Радостина Танева – учител
Николина Чифчибашиева – ЗАТС
Тодоринка Сиракова –домакин
Янка Гакева –готвач
Ива Янчева –раб.кухня
Ани Янева –раб.кухня
Иванка Толчева –пом.възпитател
Мария Янакиева –пом.възпитател
Султанка Георгиева –пом.възпитател
Антоанета Янакиева –пом.възпитател
Мария Дачева – пом.възпитател
Минка Атанасова –общ.работник