ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА ” РУСАЛКА ” гр.ПРИМОРСКО

 

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:

Захарина Неделчева

Стоян Малев

Христина Христова

Анна Колева

Айсел Палова

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

Радослава Христова

Анелия Божидарова